FAALİYET ALANLARI

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku, serbest ticareti koruyan ve şirketler arasındaki rekabeti düzenleyen küresel bir konudur. Bütün şirketler rekabet hukukunun riskleri ile karşı karşıya kalma tehlikesini taşımaktadır. Bu komplike alanda sadece küçük işletmeler için değil, piyasada egemen olanlar şirketler için de uzmanlarımız tarafından tavsiye, rehberlik ve yasal temsil hizmetleri verilmektedir. Ayrıca birleşme ve devralma işlemlerinin tamamlanması için öngörülmüş izinlerin alınmasında da Rekabet Hukukunun önemli bir yeri vardır. Aydın Avukatlık, bu önemli konuda danışmanlık hizmeti vermek ve ayrıca ilgili davaları yürütmek konusunda gerekli olan nitelikli donanıma sahiptir.