FAALİYET ALANLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

AB ile uyum sürecinde olan bir ülkede yaşamamız sebebiyle AB yasal düzenlemeleri, Türk hukukunun ve ekonomisinin gelişmesi bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple ekibimizde rekabet hukuku, kamu özel sektör ortaklıkları (PPP) ve IT konuları başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversitelerde AB hukuku alanında eğitim almış uzmanlarımız bulunmaktadır. Mevcut mevzuatımızı AB hukuku ışığı altında yorumlamak ve karşılaştırmalı bir yaklaşım özellike AB üyesi müvekkillerimizin hukuki süreçleri anlaması bakımından büyük kolaylık sağlamaktadır.