FAALİYET ALANLARI

FİKRİ MÜLKİYET VE SANAT HUKUKU

Hukuk Büromuz, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerine, bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılara,müzik yapım şirketlerine, film ve televizyon yapım şirketlerine,radyo-televizyon kuruluşlarına, yayıncılara, sanat galerilerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Devir, lisans ve rehin sözleşmeleri hazırlanmakta, uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sanat eserlerinin saldırıya uğraması hallerinde saldırının tespiti davası, saldırının önlenmesi davası, saldırının men’i davası, maddi ve manevî haklara yapılan saldırıya ilişkin tazminat davaları ile ceza davaları yürütülmektedir. 

Başlıca hukuki hizmetlerimiz şöyledir: 

- Devir, Lisans Ve Rehin Sözleşmeleri 

- Eser Sahibinin Tespiti Davası 
Eser sahibini belirlemek için eser sahibinin tespiti davası açılır. 

- Saldırının Tespiti Davası 
Genel hükümlere göre saldırının tespiti davası açılır. 

- Saldırının Men’i Davası 
Saldırı veya saldırı tehlikesinin bulunduğu hallerde saldırıyı veya saldırı tehlikesini kaldırmak için saldırının men’i davası açılır. 

- Saldırının Ref’i Davası 
Saldırının giderilmesinin yanında tecavüz ile ortaya çıkan sonuçların kaldırılması için saldırının ref’i davası açılır. 

- Maddi Tazminat Davası 
Saldırının durdurulması ve önlenmesi davalarının yanı sıra maddi zararın tazminini teminen maddi tazminat davası açılır. 

- Manevi Tazminat Davası 
Mali ve manevi hakların ihlali halinde, saldırının durdurulması ve önlenmesi davalarının yanı sıra manevi tazminat davası da açılır. 

- Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Davası 
Maddi ve manevi hakların ihlali halinde, temin edilen kârın eser sahibine ya da mirasçılarına verilmesini teminen tazminat davası açılır.