FAALİYET ALANLARI

UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Ekibimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde davaları takip etmektedir. Ulusal düzeyde değişik sektörlerden müvekkillerimizi kurumsal ve ticari davalarda temsil etmekteyiz. Ayrıca doğrudan temsil ettiğimiz veya yargı profesyonelleriyle işbirliği içinde olarak kendilerinden kamusal konularda yasal tavsiyeler alarak mevcut uyuşmazlıklarını uluslararası tahkim önünde çözdüğümüz müvekkillerimiz de bulunmaktadır.