FAALİYET ALANLARI

AİLE HUKUKU

Aile, her bireyin doğuştan mensubu olduğu ilk topluluk olduğundan, ailenin düzeni her toplum için mühimdir. Bireyler doğdukları andan itibaren, er ya da geç hukuk kuralları ile düzenlenmesi ve şekillenmesi gereken aile ilişkileri ile donatılırlar. Hukuk büromuz aile hukuku ile ilgili konularda, bilhassa da içinde yabancılık unsuru barındıran konularda uzmanlaşmıştır. Bu itibarla müvekkillerimize aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:

 

  • Aile hukuku ile ilgili davalar ile idari işlemlerin takip edilmesi;
  • Aile hukuku ile ilgili yabancı mahkeme kararlarının tanıması ve tenfiz ettirilmesinin sağlanması
  • Evlilikte mal rejimlerinin kurulması ve idare edilmesi için sözleşmeler hazırlanması ve bu konuda danışmanlık yapılması;
  • Vesayet ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve bu konuda gerekli adımların atılması;
  • Soy bağı ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve bu konuda başvurular yapılması.