FAALİYET ALANLARI

ŞİRKETLER İÇİN SÜREKLİ HUKUK DANIŞMANLIĞI

Sürekli bir hukuk danışmanlığı hizmeti almak; doğaldır ve önleyici hekimlik gibi problemleri oluşmadan önce büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Böylece Şirketiniz bir yandan hukuki açıdan gelişmelere hazır olmakta, avantajlı sözleşme maddeleriyle işlemler yapabilmekte, diğer yandan da hatalı sözleşmelerden kaynaklanan maddi tazminatları ve dava açılması riskini ortadan kaldırmaktadır. 

2012 yılında devreye giren Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda şirketin ana sözleşmesini ve ortaklar arası ilişkileri yeniden düzenlemek gerekmektedir. 

Diğer yandan 2012’de uygulanmaya başlayan yeni Borçlar Kanunu doğrultusunda şirketin müşterileri ile yapmış olduğu sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi bir gereksinimdir. Şirketin hizmet veya mal aldığı sözleşmelerin ve kira sözleşmelerinin de bu Kanuna göre uyarlanması faydalı olacaktır. 

2011 yılında yürürlüğe giren Hukuk Muhakemesi Kanunu da var olan sözleşmelerde eklemeler zorunluluğu oluşturmuştur. 

Yine çalışanların ve personelin hizmet sözleşmelerinin de İş Kanunu değişiklikleri ve son çıkan yargıtay kararları doğrultusunda yenilenmeleri kaçınılmazdır. 

Şirketlerinizin yaptığı işlerin ve işlemlerin hukuk açısından güvenliğini sağlamak amacıyla; 20-25 yıllık hukuk tecrübesine sahip uzman avukatlardan oluşan Hukuk Büromuz şirketler için sürekli hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 

Bu kapsamda Büromuz; belirlenecek aylık bir ücret karşılığında aşağıdaki hukuki hizmetleri vermektedir. 
- Sözlü ve yazılı olarak her türlü hukuki sorularınızı cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık yapmak, 
- Müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, 
- Çalıştığınız firma ve kişilerle imzalayacağınız sözleşmeleri hazırlamak, 
- Tüm çalışanlarınız için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, 
- İhtarnameleri ve cevaplarınızı düzenlemek. 
- Acil hallerde veya önceden kararlaştırılacak toplantılara katılmak. 

Bu vesile ile, Büromuzla sürekli hukuk danışmanlığı ilişkiniz olduğundan, talep etmeniz halinde Şirketinizle ilgili dava, icra takipleri ve hukuki işlerinizde avukatlığınız da üstlenilecek; bunlar için her bir iş bazında şirket yapınıza en uygun olan ücret sizinle birlikte belirlenecektir. 

Sürekli olarak bir hukuk bürosu ile çalışmak Şirketlerin hukuki konularındaki kurumsal hafızasını canlı tutma yararı da sağlamaktadır. 

Şirketinize yararlı olacağına inandığımız; deneyimli avukatlarımızca ve gerektiğinde üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile yürütülecek bu hizmetlerimizi ilginize sunarız.