FAALİYET ALANLARI

MEDENİ HUKUK

Büromuz, şahıslar arasında medeni hak ve yükümlülüklerden doğan dava ve işlerde müvekkillerine etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle;

Kişilik haklarını koruyucu davalar,

Dernekler Hukukuna ilişkin dava ve işler,

Vakıfların kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesine ilişkin dava veişler,

Evlenme ve Boşanma Hukukuna ilişkin dava ve işler, nafaka ve tazminat davaları,

Hısımlık hukukuna ilişkin dava ve işler özellikle soy bağının kurulması ve babalık davaları, evlat edinme, velayet ve vesayet işlemleri

Miras sözleşmelerinin hazırlanması, miras taksimi ve ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi, veraset işlemleri ve davaları,

Terekenin tasfiyesine ve tasarruflarının iptaline ilişkindava ve işlemler

Gayrimenkulün aynına ilişkin dava ve işlemler,

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin dava ve işlemler,

İpotek ve sınırlı ayni hak davaları,

Kat Mülkiyeti Hukukuna ilişkin dava ve işlemler,